25 July 2009

Pagbabalik Ng Kuwago (Return of the Owl)

Nagbalik ang Kuwago, ang guwardiya sa gabi
Sasamahan tayo, kahit madilim
Nagbibigay liwanag, ang kanyang mga mata
At lilipad tayo, sa mundo

Dadalhin tayo, sa paraiso
Sa pugad ng langit, ang lahat ay magkapatid
Pantay pantay lang, walang lamangan
Nagkakaisa, nagbibigayan

Bahala ang Kuwago, sa gabing ito
Siya ang bantay, para walang gulo
Kantahan, sayawan, hanggang magdamag
Sa tugtugan ng combo, lalong sumasarap

(Lyrics to the song originally composed and performed by Anak Bayan)

Here we are, we are back! h00t!

No comments: